اصول مستندسازی

ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در سال ۱۳۹۷ جهت استحضار ارائه می گردد. جهت دریافت به ادامه مطلب مراجه نمایید.

CLSI 2017 میکروب شناسی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوستCLSI 2017 میکروب شناسی جهت استحضار ارائه می گردد. جهت دریافت به ادامه مطلب مراجه نمایید.

چک لیست آزمایش IHC (کانسر برست)

مسئولین فنی محترم آزمایشگاه تشخیص طبی:

چک لیست آزمایش IHC (کانسر برست) جهت خود اظهاری ارائه میگردد. لازم به ذکر می باشد در صورت انجام آزمایش فوق، چک لیست مربوطه را تکمیل و به اداره امور آزمایشگاهها ارسال نمایید.

چک لیست طرح تحول نظام سلامت و بخش میکروب شناسی

چک لیست طرح تحول نظام سلامت و چک لیست بخش میکروب شناسی به پیوست جهت اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت چک لیستها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایشات غربالگری مادران باردار از نظر ابتلا جنین به اختلالات کروموزومی

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایشات غربالگری مادران باردار از نظر ابتلا جنین به اختلالات کروموزومی جهت خود اظهاری ارائه میگردد. لازم به ذکر میباشد کلیه آزمایشگاهها می بایستی چک لیست فوق را فقط تا تاریخ ۱۳/۵/۹۵ تکمیل و به اداره امور آزمایشگاهها تحویل نمایند تا نسبت به ممیزی جهت تائید آن آزمایشگاه و معرفی به آزمایشگاه مرجع سلامت اقدام لازم صورت پذیرد. جهت دریافت چک لیست به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل منابع به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل منابع به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

پانل های پیشنهادی آنتی بیوتیکی جهت آزمایشگاههای تشخیص طبی

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت صورتجلسه کمیته علمی برنامه نظام مراقبت مقاومت آنتی بیوتیکی و گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایشها و گزارشات روزمره باکتری های مهم بالینی در آزمایشگاههای میکروب شناسی بالینی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی ابلاغ شده از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

آخرین تغییرات CLSI در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آخرین تغییرات CLSI در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی جهت اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اشتراک در اصول مستندسازی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳