آیین نامه ها , بخش نامه ها,دستورالعملها

دستورالعمل اجرایی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی پزشکی با تاکید بر تجویز منطقی آزمایش های منتخب

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی پزشکی با تاکید بر تجویز منطقی آزمایش های منتخب ارسالی از مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

دستورالعمل برنامه پیشگیری از بروز اختلالات کروموزومی جنین سندرم داون

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت دستورالعمل کشوری مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص برنامه پیشگیری از بروز اختلالات کروموزومی جنین سندرم داون به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دستورالعمل شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :
دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی برای اطلاع ارائه میگردد. جهت دریافت فایل دستورالعمل شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی به ادامه  مطلب مراجه فرمایید.

تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی

موسسین و مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص  تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اصلاحیه آئین نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

به پیوست اصلاحیه آئین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص پزشکی جهت اطلاع ارائه می گردد . جهت دریافت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبلغ واریزی تمدید پروانه تاسیس

آیین نامه پسماندها

تاريخچه

صفحه‌ها

اشتراک در آیین نامه ها , بخش نامه ها,دستورالعملها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳