اداره سلامت روان

ثبت نام کمیسیون طرح رشته روانشناسی بالینی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته روانشناسی بالینی با توجه به ثبت نام اینترنتی رشته روانشناسی بالینی جهت سهمیه ۶ ماهه دوم سال۹۴رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

کارگاه سه روزه نظارت

کارگاه سه روزه نظارت بر درمان با مشارکت دفتر سلامت روان واعتیاد ومعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و با هدف تقویت ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ششمین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست وهفتمین جلسه کمیته نظارت استانی

ششمین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست  روز شنبه ۲۳  آبان ، با حضور معاون محترم درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید .دراین جلسه درخواست تعدادی از موسسین و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد ( جابجایی منطقهمعرفی مسئول  فنی-سهمیه داروی تنتوراپیوم  و..) مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

بازدید فرماندار محترم اصفهان از مراکز درمان سوء مصرف مواد

روز یکشنبه مورخ ۱۷/۸/۹۴ فرماندار اصفهان به همراه قائم مقام درمان ،مدیرنظارت واعتبار بخشی وصدور پروانه ها ،رییس شبکه بهداشت شماره ۲،مسئول وکارشناسان واحد درمان سوء مصرف مواد ومعاونت غذا ودارو ، و همچنین کارشناسان و نمایندگان  سازمان بهزیستی وفرمانداری از چندین مرکز درمان سوء مصرف مواد اصفهان بازدید به عمل آوردند .

قابل توجه مسئولین فنی محترم مراکزدرمان سوء مصرف مواد

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره ۲۰۵۸۵/۴۰۰د  مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ وزارت متبوع و تذکرات قبلی درج شده در سایت این معاونت در خصوص ارسال به موقع آمار سه ماهه و ماهیانه , کلیه مراکز موظف می باشند تا تاریخ ۱۸/۸/۹۴ فایل های آماری (به پیوست ) را به واحد درمان سوء مصرف مواد این معاونت ایمیل نمایند.شایان ذکر است در صورت عدم ارسال به موقع آمار تا تاریخ ذکر شده داروی مرکز تحویل داده نخواهد شد ,درصورت عدم ارسال آمارطبق رای کمیته نظارت استانی( مبنی بر قطع سهمیه دارویی) برخورد خواهد شد.
پیوست نامه وزارت متبوع 

فرمهای آمارسه ماهه دوم وماهیانه

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت دریافت چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد اینجا را کلیک نمایید.

ششمین جلسه کمیته نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

نشست ششمین جلسه کمیته نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد روز چهارشنبه ۶ آبانماه، با حضور معاون محترم درمان ونیز رئیس جلسه ، جناب آقای هادی زاده دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، مدیر محترم نظارت ، اعتبار بخشی و

ساعات فعالیت مراکز MMT

به استناد مصوبه  پنجمین کمیته منطقه ای درمان با آگونیست مورخ۹۴/۶/۳۱ ساعات فعالیت مراکز MMT به شرح ذیل می باشد

جلسه آموزشی نحوه نظارت برمراکز درمان سوء مصرف مواد

جلسه آموزشی نحوه نظارت برمراکز درمان سوء مصرف مواد ویژه کارشناسان نظارت بردرمان کلیه شبکه های بهداشت و درمان  استان ، کارشناس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،

پنجمین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست و کمیته نظارت استانی

پنجمین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست  روز سه شنبه ۳۱  شهریورماه، با حضور معاون محترم درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در اداره سلامت روان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳