اداره سلامت روان

اولین جلسه کمیته سلامت روان

اولین جلسه کمیته سلامت روان دوشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۰  ،باحضور قائم مقام معاونت درمان ، مدیرنظارت  اعتبار بخشی و صدور پروانه ها و همچنین مسئول اداره سلامت روان و سایر اعضای کمیته در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

جلسه فرزند پروری نوجوان سالم من

در پی برگزاری کارگاه آموزشی فرزند پروری ویژه والدین تحت درمان اختلالات سوء مصرف مواد جهت روانشناسان شاغل در مراکز درمان اعتیاد در تهران، جلسه ای با حضور مدیر اعتبار بخشی و صدور پروانه ها و اداره سلامت روان ،اعتیاد وسرکار خانم دکتر گرامیان مسئول سلامت روان بهداشت استان ، مسئول واحد درمان سوء مصرف مواد معاونت و کارشناسان شرکت کننده در کارگاه مذکور برگزار گردید و تصمیمات لازم اخذ گردید.

اولین جلسه کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی

اولین جلسه کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ،باحضور قائم مقام معاونت درمان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و سایر اعضای کمیته در این معاونت برگزار و دستورات و پیگیری مصوبات جلسات قبلی و همچنین موضوعات جدید مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

دومین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست

دومین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ، با حضور معاون درمان و قائم مقام ایشان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید .دراین جلسه درخواست تعدادی از موسسین و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد ( جابجایی منطقه – معرفی مسئول فنی-سهمیه داروی تنتوراپیوم و..) مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

دومین جلسه کمیته نظارت استانی

دومین جلسه کمیته نظارت استانی روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ،باحضور معاون درمان و سایر اعضا و حضور رئیس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و همچنین نماینده صنف درمانگران اعتیاد استان در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط تیم کارشناسان نظارت معاونت درمان و غذا و دارو صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

ساعات فعالیت مراکز MMT

به استناد مصوبه اولین کمیته منطقه ای درمان با آگونیست مورخ ۲۵/۱/۹۵ ساعات فعالیت مراکز MMTبه شرح ذیل می باشد

ساعت فعالیت شیفت صبح از شنبه الی پنج شنبه : ۸ الی ۱۲

ساعت فعالیت شیفت عصر از شنبه الی پنج شنبه : ۱۶الی ۲۰

شایان ذکر می باشد فعالیت کلیه مراکز MMTطبق ساعات اعلام شده ضروری می باشد. در غیر اینصورت طبق مقررات برخورد خواهد شد.

اولین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست

اولین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست روز چهار شنبه ۲۵ فروردین ، با حضور معاون درمان و قائم مقام ایشان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید .دراین جلسه درخواست تعدادی از موسسین و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد ( جابجایی منطقه – معرفی مسئول فنی-سهمیه داروی تنتوراپیوم و..) مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اولین جلسه کمیته نظارت استانی

اولین جلسه کمیته نظارت استانی روز پنجشنبه ۱۹فروردین ،باحضور معاون درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

کارگاه بازآموزی وآموزش نحوه تکمیل فرم های آماری و پرونده ای مراکز درمان سوء مصرف مواد

 کارگاه  بازآموزی وآموزش نحوه تکمیل فرم های آماری و پرونده ای مراکز درمان سوء مصرف مواد در تاریخ های ۱۳،۱۲،۱۱اسفند۹۴ با حضور قائم مقام درمان ،مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه ها،مسئول واحد درمان سوءمصرف مواد و کارشناسان اداره سلامت روان در خصوص مسئولین  فنی مراکز درمان سوء مصرف مواداستان اصفهان با محوریت اداره سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان برگزار گردید 

قابل توجه کلیه مسئولین فنی محترم درمان سوء مصرف مواد

لطفا" جهت دریافت فرم های آماری ۳ ماهه و ماهیانه و مراجعین ، پروتکل های درمان با متادن ،بوپر، تنتور، زنان بار دار وفرم های پرونده بیماران و همچنین فرم های مربوط به معرفی نامه پرسنل و مسئول فنی اینجا را کلیک نمائید.

صفحه‌ها

اشتراک در اداره سلامت روان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳