اداره سلامت روان

اولین جلسه کمیته نظارت استانی

اولین جلسه کمیته نظارت استانی روز پنجشنبه ۱۹فروردین ،باحضور معاون درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

کارگاه بازآموزی وآموزش نحوه تکمیل فرم های آماری و پرونده ای مراکز درمان سوء مصرف مواد

 کارگاه  بازآموزی وآموزش نحوه تکمیل فرم های آماری و پرونده ای مراکز درمان سوء مصرف مواد در تاریخ های ۱۳،۱۲،۱۱اسفند۹۴ با حضور قائم مقام درمان ،مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه ها،مسئول واحد درمان سوءمصرف مواد و کارشناسان اداره سلامت روان در خصوص مسئولین  فنی مراکز درمان سوء مصرف مواداستان اصفهان با محوریت اداره سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان برگزار گردید 

قابل توجه کلیه مسئولین فنی محترم درمان سوء مصرف مواد

لطفا" جهت دریافت فرم های آماری ۳ ماهه و ماهیانه و مراجعین ، پروتکل های درمان با متادن ،بوپر، تنتور، زنان بار دار وفرم های پرونده بیماران و همچنین فرم های مربوط به معرفی نامه پرسنل و مسئول فنی اینجا را کلیک نمائید.

قابل توجه کلیه مسئولین فنی مراکر MMT:

باتوجه به لزوم بازآموزی تکمیل پرونده بیماران و فرم های آماری مراکز، کنفرانس یک روزه آموزش نحوه تکمیل فرم های آماری و پرونده ای مراکز درمان سوء مصرف مواد در تاریخ های ۱۱ و۱۲ و۱۳ اسفند ماه برگزار می گردد لذا شرکت در این کارگاه الزامی می باشد. جلسه مذکور صرفا شامل پزشکان دارای پروانه مسئول فنی می باشد و دارای امتیاز بازآموزی است.

قابل توجه کلیه مسئولین فنی مراکر MMT

باتوجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ ، روزها و ساعات فعالیت مراکز جهت ارائه خدمات به بیماران اعلام گردید. جهت مشاهده جدول مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دهمین جلسه کمیته نظارت استانی

دهمین جلسه کمیته نظارت استانی روز شنبه ۲۴بهمن ،باحضور معاون درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

نظارت و پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر شهرستان نجف آباد

نظارت و پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر شهرستان نجف آباد در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۰ با محوریت واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و با همکاری مدیر محترم  شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد و کارشناسان آن شبکه و نیز کار شناسان معاوت غذا و دارو ،کارشناسان شهرستان تیران و کرون،داران ,بوئین و میاندشت انجام گردید.

هشتمین جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست

هشتمین  جلسه کمیته منطقه ای درمان با آگونیست روز  چهار شنبه ۷ بهمن ، با حضور معاون درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید .دراین جلسه درخواست تعدادی از موسسین و مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد ( جابجایی منطقهمعرفی مسئول فنی-سهمیه داروی تنتوراپیوم و..) مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

نهمین جلسه کمیته نظارت

نهمین جلسه کمیته نظارت استانی روز  چهار شنبه ۷ بهمن ،باحضور معاون درمان و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

قابل توجه کلیه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت دریافت فرم های در خواستی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اینجا را کلیک نمایید و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ تکمیل و به این معاونت ارسال نمایید .ارسال از طریق ایمیل mmt@mui.ac.irو یا به صورت cd

تذکرمهم :فرم های مذکردارای ۱۰شیت است که همه شیت هاباید دقیقا تکمیل وارسال شود.

صفحه‌ها

اشتراک در اداره سلامت روان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳