اداره سلامت روان

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد با توجه به نامه شماره ۳۰۷۳۳ مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه دستوالعمل کار با سامانه را از سایت آیداتیسhttps://idatis.behdasht.gov.irدانلود نموده و مطالعه نمایید و نسبت به ثبت مرکز و بیماران ، طرح درمان و فرآیند های مرتبط برای کلیه مراجعین در سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰  اقدام نمایید. در ضمن کلیه دستوالعملها در صفحه اصلی سایت آیداتیس قسمت مراحل صدور مجوز لینکهای مربوط به  دستوالعمل اجرایی بارگذاری شده است.

قابل توجه مسئولین فنی مراکز ترک اعتیاد

جهت مشاهده و دریافت تاریخهای برگزاری کارگاه بازآموزی احیاء بیماران ، ویژه پرستاران مراکز ترک اعتیاد کلیک نمایید.

شایان ذکر است این کارگاه در محل سالن اجتماعات معاونت درمان ، ساعت ۸.۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

پایش و بازدید از مراکز ترک اعتیاد شهرستان شاهین شهر

روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه پایش و بازدید از مراکز ترک اعتیاد شهرستان شاهین شهر در چهارگروه چهارنفره متشکل از کارشناسان معاونت درمان ، معاونت غذاو دارو ، شورای هماهنگی با مواد مخدر ، شبکه های نجف آباد ، خمینی شهر، فلاورجان و شاهین شهر از ساعت ۸ صبح آغاز شد.

بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت و درمان فریدن و داران

در تاریخ ۲۰/۹/۹۵ بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت و درمان فریدن و داران توسط مسئول وکارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان بعمل آمد. 

هشتمین جلسه کمیته نظارت و منطقه ای استانی

هشتمین جلسه کمیته نظارت و منطقه ای درمان با آگونیست  استانی روز چهارشنبه ۱۷آذر،باحضور معاون محترم درمان جناب آقای دکتر شتابی  و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو و دیگر اعضاء صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت ودرمان نائین

در تاریخ ۲۶/۸/۹۵ بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت ودرمان نائین توسط مسئول وکارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان  بعمل آمد.

بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهر

در تاریخ ۲۵/۸/۹۵ بازدید از مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهر توسط مسئول وکارشناس واحد درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان به اتفاق آقای دکتر جنگجو مدیر محترم نظارت اعتبار بخشی وصدور پروانه ها و همچنین سرکارخانم دکتر طاهری معاون محترم شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهر بعمل آمد.

هفتمین جلسه کمیته نظارت استانی

هفتمین جلسه کمیته نظارت استانی روز چهارشنبه ۱۲آبان،باحضور قائم مقام محترم درمان جناب آقای دکتر اطمینانی و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید.در این جلسه تعدادی از گزارش بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد که توسط کارشناسان معاونت درمان و غذا و دارو و دیگر اعضاء صورت گرفته بود مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

 

دومین جلسه کمیته سلامت روان

دومین جلسه کمیته سلامت روان در روز چهارشنبه مورخ ۵/۸/۹۵ ،باحضور قائم مقام محترم معاون درمان جناب آقای دکتر اطمینانی و  همچنین ریاست بیمارستان های  حضرت نور و علی اصغر (ع) ، مدرس ، فارابی ، گلدیس ، شا هین شهر و امیر المومنین (ع) ، شهرضا و نیز رییس گروه روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه  و نماینده محترم معاونت غذا و دارو  و سرپرست مدیریت نیروی انسانی و توسعه دانشگاه و سایر اعضا در این معاونت برگزار گردید . در این جلسه مسائل  و مشکلات بیمارستان های روانپزشکی و پرسنل آنها  مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

 

قابل توجه کلیه موسسین و مسئولین فنی محترم مراکز درمان سوء مصرف مواد

صفحه‌ها

اشتراک در اداره سلامت روان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳