اعتبار بخشی بیمارستان ها

تمدید گواهینامه اعتبار بخشی تا سال ۱۴۰۰

جهت دریافت ابلاغ  تمدید گواهینامه اعتبار بخشی تا سال ۱۴۰۰ اینجا کلیک نمایید

تمدید اعتباربخشی بیمارستان ها

جهت دریافت مکاتبه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص تمدید اعتبار گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان ها اینجا را کلیک نمایید .

تمدید اعتباربخشی بیمارستان ها

جهت دریافت مکاتبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تمدید اعتباربخشی بیمارستان ها اینجا را کلیک نمایید.

چک لیست خودارزیابی اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

جهت دریافت چک لیست خودارزیابی اعتباربخشی مراکز جراحی و سرپایی اینجا را کلیک نمایید .

دستورالعمل اجرای دوره چهارم اعتباربخشی

جهت دریافت دستورالعمل دوره چهارم اعتباربخشی اینجا کلیک نمایید .

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

جهت دریافت راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی اینجا کلیک نمایید .

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها

جهت دریافت راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها اینجا کلیک نمایید .

ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دانلود ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید .

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دریافت شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید

سنجه های دور دوم ارزیابی های ادواری اعتباربخشی بیمارستان ها

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستان های کشور ( دور دوم ارزیابی ادواری ) از سوی وزارت متبوع ، سنجه های ابلاغی بازگذاری می گردد .

صفحه‌ها

اشتراک در اعتبار بخشی بیمارستان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳