اعتبار بخشی بیمارستان ها

چک لیست خودارزیابی اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

جهت دریافت چک لیست خودارزیابی اعتباربخشی مراکز جراحی و سرپایی اینجا را کلیک نمایید .

دستورالعمل اجرای دوره چهارم اعتباربخشی

جهت دریافت دستورالعمل دوره چهارم اعتباربخشی اینجا کلیک نمایید .

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

جهت دریافت راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی اینجا کلیک نمایید .

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها

جهت دریافت راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها اینجا کلیک نمایید .

ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دانلود ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید .

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دریافت شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید

سنجه های دور دوم ارزیابی های ادواری اعتباربخشی بیمارستان ها

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستان های کشور ( دور دوم ارزیابی ادواری ) از سوی وزارت متبوع ، سنجه های ابلاغی بازگذاری می گردد .

نتایج اعتبار بخشی ملی دور سوم استان اصفهان

با عنایت به نزدیک بودن زمان شروع بازدیدهای ادواری اعتباربخشی بیمارستان های استان و لزوم اصلاح نقاط قابل ارتقاء ، تحلیل نتایج اعتباربخشی ملی دور سوم استان اصفهان جهت اطلاع و بهره برداری بارگذاری می گردد . امید است از نتایج مکتسبه حداکثر بهره برداری صورت گرفته و با عزم مجموعه تلاشگر استان ، شاهد ارتقاء ایمنی بیمار و فرآیند های درمانی باشیم .

نتایج اعتبار بخشی ملی دور سوم

جلسه هماهنگی در خصوص توانمندسازی بیمارستانهای استان

در راستای توانمندسازی مراکز آموزشی درمانی استان و آماده سازی مراکز جهت اعتباربخشی نسل چهارم  با محوریت ارتقاء خدمات ایمن و به همت مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان با تیم مدیریت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر برگزار گردید.

 

تشکیل جلسه روسا و مسئولین مراکز جراحی محدود در معاونت درمان

اولین جلسه هم اندیشی جهت ارتقا فرآیندهای درمانی مراکز جراحی محدود استان اصفهان درروز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۶  با حضور روًسا ، مدیران و رابطین این مراکز و باحضور مدیران ارشد معاونت درمان به همت مدیریت نظارت و اعتباربخشی و اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در اعتبار بخشی بیمارستان ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳