نظارت بر خدمات بستری

سومین بازدید سرزده نظارت بر خدمات بستری در شهریورماه سال جاری

سومین بازدید سرزده بامدادی اداره نظارت برخدمات بستری درساعت ۴ بامدادروز ۲۴ شهریور ماه سال جاری از اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امید انجام شد.

بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان الزهراء

در تاریخ یکشنبه ۹۵/۶/۱۶   بازدید سرزده شبانگاهی از ساعت ۹شب از اورژانس بیمارستان الزهرا (س) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید
 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

امروز ۱۶شهریور ماه ۱۳۹۵ کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی در سالن مجلات الکترونیک دانشکده پزشکی جهت کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی و کارشناسان معاونت درمان توسط اداره نظارت بر خدمات بستری برگزار گردید.

بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

در تاریخ یکشنبه ۹۵/۶/۱۴   بازدید سرزده بامدادی از ساعت ۴صبح از اورژانس بیمارستان کودکان امام  حسین (ع) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید
در این بازدید ضمن گفتگو با بیماران،از نحوه ارایه خدمات در اورژانس و همچنین فعالیت کادر پزشکی و پرستاری در ساعات بامدادی، بازدید و موارد قابل بهبود با حضور فعال سوپروایزر محترم اورژانس،پیگیری شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروزه ویژه کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی

دوره آموزش ضمن خدمت  با عنوان مدیریت پروژه در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۸ ویژه کارشناسان بهبود کیفیت و کارشناسان نظارت بردرمان این معاونت مراکز درمانی در سالن کنفرانس این معاونت با حضور جناب آقای شیخ ابومسعودی برگزارشد.

دریافت فایل آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

با توجه به برنامه ریزی انجام شده بدین وسیله از کلیه کارشناسان ارشد مدیریت ،کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و یا پرستاران شاغل در واحد بهبود کیفیت و . . . که مرتبط با برنامه ریزی پروژه های بهبود بیمارستان می باشند دعوت میگردد در کارگاه  آموزشی ضمن خدمت با عنوان آشنایی با مدیریت پروژه های بیمارستانی

تکمیل ظرفیت کمیسیون طرح رشته های اختیاری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(زمستان ۹۳)

جهت سهمیه فصل زمستان رعایت و دقت نکات زیر الزامی است .قابل توجه کلیه متقاضیان :*ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .**درصورت عدم اسکن و ارسال مدارک ، ثبت نام لغو می گردد .

چک لیست ارزیابی اجرای برنامه تحول نظام سلامت

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، برای دریافت چک لیست ارزیابی اجرای برنامه تحول نظام سلامت وزارت متبوع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چک لیست های ارزیابی اجرای برنامه تحول نظام سلامت

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت چک لیست های ارزیابی اجرای برنامه تحول نظام سلامت منطبق با مجموعه دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در نظارت بر خدمات بستری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳