نظارت بر خدمات بستری

کمیسیون اضطراری طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زمستان۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زمستان۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه آموزشی نسل سوم اعتباربخشی ملی

جلسه آموزشی نسل سوم اعتباربخشی ملی با حضور مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم فنی آن دفتر و تیم همراه، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاون محترم درمان، مدیران ارشد بیمارستانی و کارشناسان ستادی منطقه هفت آمایشی کشور (اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد و کاشان) در تاریخ ۱/۸/۹۵ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ در سالن های ابن سینا

دومین نشست تخصصی مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان

دومین نشست تخصصی مدیران شبکه های بهداشت ودرمان استان در حیطه نظارت و اعتباربخشی با حضور مدیر محترم نظارت، اعتباربخشی و صدورپروانه ها، رئیس محترم اداره صدور پروانه ها و رئیس محترم اداره نظارت روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در سالن کنفرانس این معاونت از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۱ برگزار گردید.

سومین بازدید سرزده نظارت بر خدمات بستری در شهریورماه سال جاری

سومین بازدید سرزده بامدادی اداره نظارت برخدمات بستری درساعت ۴ بامدادروز ۲۴ شهریور ماه سال جاری از اورژانس مجتمع آموزشی درمانی امید انجام شد.

بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان الزهراء

در تاریخ یکشنبه ۹۵/۶/۱۶   بازدید سرزده شبانگاهی از ساعت ۹شب از اورژانس بیمارستان الزهرا (س) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید
 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

امروز ۱۶شهریور ماه ۱۳۹۵ کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی در سالن مجلات الکترونیک دانشکده پزشکی جهت کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی و کارشناسان معاونت درمان توسط اداره نظارت بر خدمات بستری برگزار گردید.

بازدید سرزده تیم نظارت بردرمان ازاورژانس بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

در تاریخ یکشنبه ۹۵/۶/۱۴   بازدید سرزده بامدادی از ساعت ۴صبح از اورژانس بیمارستان کودکان امام  حسین (ع) توسط کارشناسان اداره نظارت برخدمات بستری این معاونت انجام گردید
در این بازدید ضمن گفتگو با بیماران،از نحوه ارایه خدمات در اورژانس و همچنین فعالیت کادر پزشکی و پرستاری در ساعات بامدادی، بازدید و موارد قابل بهبود با حضور فعال سوپروایزر محترم اورژانس،پیگیری شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروزه ویژه کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی

دوره آموزش ضمن خدمت  با عنوان مدیریت پروژه در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۸ ویژه کارشناسان بهبود کیفیت و کارشناسان نظارت بردرمان این معاونت مراکز درمانی در سالن کنفرانس این معاونت با حضور جناب آقای شیخ ابومسعودی برگزارشد.

دریافت فایل آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

با توجه به برنامه ریزی انجام شده بدین وسیله از کلیه کارشناسان ارشد مدیریت ،کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و یا پرستاران شاغل در واحد بهبود کیفیت و . . . که مرتبط با برنامه ریزی پروژه های بهبود بیمارستان می باشند دعوت میگردد در کارگاه  آموزشی ضمن خدمت با عنوان آشنایی با مدیریت پروژه های بیمارستانی

صفحه‌ها

اشتراک در نظارت بر خدمات بستری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳