توزیع متخصصین

توزیع متخصصین مشمول تعهدات قانونی سال ۱۳۹۸

با توجه به فرارسیدن زمان ثبت نام متخصصین مشمول تعهدات قانونی در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز در استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اشتراک در توزیع متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳