توزیع متخصصین

قابل توجه متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان سال ۱۳۹۹

به منظور پیوستن به پیام رسان  whatsapp جهت اطلاع رسانی به متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان از طریق لینک زیر اقدام نمایید     https://chat.whatsapp.com/EUDiU9o1LS27q1lyqDamgY

ثبت نام و تحویل مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی بالینی سال ۹۹

قابل توجه دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی بالینی، با توجه به زمان ثبت نام و تحویل مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی بالینی جهت کسب اطلاعات مربوط به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

آموزش و اطلاع رسانی بیماری کرونا

به منظور دریافت فایل های آموزشی در خصوص بیماری کرونا لطفا از طریق لینک زیر در پیام رسان Whatsapp  عضو شوید.

https://chat.whatsapp.com/EzO7P2qiTvK9rjTOR13NAn

قابل توجه کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی، خیریه ، وابسته به ارگان ، مراکز جراحی محدود

جهت دریافت فرم ثبت اطلاعات پزشکان شاغل در کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی،خیریه و وابسته به ارگان و مراکز جراحی محدود موضوع نامه شماره ۱۲/۷/۲۹۰ پ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ( پیرو نامه ۷/۱۲/۱۱۲۹۸ پ مورخ ۹۸/۱۱/۲۳)  کلیک کنید 

اطلاع رسانی متخصصین مشمول تعهدات قانونی سال ۹۸

با توجه به اعلام اسامی متخصصین مشمول تعهدات قانونی لطفاً جهت کسب اطلاعات مربوط به تقسیم نیروهای تخصصی سال ۱۳۹۸ ، از طریق لینک زیر در پیام رسان Whatsapp  عضو شوید. https://chat.whatsapp.com/JtM0d9lqOwP7tB4dKAl0Wz

 

توزیع متخصصین مشمول تعهدات قانونی سال ۱۳۹۸

با توجه به فرارسیدن زمان ثبت نام متخصصین مشمول تعهدات قانونی در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز در استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در توزیع متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳