توزیع متخصصین

قابل توجه کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی، خیریه ، وابسته به ارگان ، مراکز جراحی محدود

جهت دریافت فرم ثبت اطلاعات پزشکان شاغل در کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی،خیریه و وابسته به ارگان و مراکز جراحی محدود موضوع نامه شماره ۷/۱۲/۱۱۲۹۸ پ مورخ ۹۸/۱۱/۲۳  کلیک کنید 

اطلاع رسانی متخصصین مشمول تعهدات قانونی سال ۹۸

با توجه به اعلام اسامی متخصصین مشمول تعهدات قانونی لطفاً جهت کسب اطلاعات مربوط به تقسیم نیروهای تخصصی سال ۱۳۹۸ ، از طریق لینک زیر در پیام رسان Whatsapp  عضو شوید. https://chat.whatsapp.com/JtM0d9lqOwP7tB4dKAl0Wz

 

توزیع متخصصین مشمول تعهدات قانونی سال ۱۳۹۸

با توجه به فرارسیدن زمان ثبت نام متخصصین مشمول تعهدات قانونی در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز در استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اشتراک در توزیع متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳