اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

برگزاری کنفرانس اصول مستندسازی در پرونده ها توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" اصول مستندسازی در پرونده های پزشکی" مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید .

برگزاری کنفرانس قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص کنفرانسی با عنوان" قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی" مورخ۱۱/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید .

کنفرانس یک روزه اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

 در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ ۲۸/۰۷/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳