اخبارآموزش های برگزار شده ویژه پزشکان

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پزشکی توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کارگاهی با عنوان" اخلاق پزشکی بیمارستانی" مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس اصول مستندسازی در پرونده ها توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" اصول مستندسازی در پرونده های پزشکی" مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید .

برگزاری کنفرانس قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص کنفرانسی با عنوان" قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی" مورخ۱۱/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید .

کنفرانس یک روزه اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

 در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ ۲۸/۰۷/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش های برگزار شده ویژه پزشکان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳