اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

برگزاری کنفرانس اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز آموزشی درمانی،بیمارستان ها و شبکه ها کنفرانسی با عنوان" اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی " مورخ ۹۶/۰۴/۲۱در قالب آموزش مداوم و اولویت ملی، در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص کنفرانسی با عنوان" قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی" در قالب آموزش مداوم و اولویت ملی مورخ۹۶/۰۴/۱۲در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

برگزاری سمینار سه روزه احیای قلبی ریوی ویژه پزشکان مراکز

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها ، شبکه ها، مراکز خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها سمیناری سه روزه با عنوان" احیای قلبی و ریوی" از تاریخ ۹۶/۰۲/۲۷لغایت ۹۶/۰۲/۲۹در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی  و تخصصی برگزار گردید.

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

زندگی نامه فردوسی-سُرایش شاهنامه بزرگداشت و گرامیداشت فردوسی

 

در ایران روز ۲۵اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگرد .

 

شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی سرودن شاهنامه را بر پایهٔ نوشتار ابومنصوری در حدود سال۳۷۰ هجری قمری آغاز کرد و سر انجام آن را در تاریخ ۲۵ سپندارمذ سال ۳۸۴ هجری قمری (برابر با ۳۷۲ خورشیدی) با این بیت‌ها به انجام رساند .

برگزاری سمینار دو روزه احیای قلبی ریوی ویژه پزشکان مراکز توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی مراکز آموزشی درمانی،بیمارستان ها و شبکه ها، سمیناری دو روزه با عنوان" احیای قلبی ریوی" مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ و ۱۱/۱۲/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی با همکاری شرکت تولیدی جهان گسترش تجارت برگزار گردید.
 

برگزاری کنفرانس"اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" ویژه پزشکان

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ ۹۵/۱۰/۲۳در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید

دریافت فایل:

۱

برگزاری کنفرانس" نقش پزشکان در اعتباربخشی" توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" نقش پزشکان در اعتباربخشی" مورخ ۹۵/۱۰/۰۸در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

دریافت فایل:  دکتر صفازاده  خانم سعیدفر

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پزشکی توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کارگاهی با عنوان" اخلاق پزشکی بیمارستانی" مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس اصول مستندسازی در پرونده ها توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" اصول مستندسازی در پرونده های پزشکی" مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳