اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

برگزاری کنفرانس کنترل عفونت های بیمارستانی از سوی گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ در قالب آموزش مداوم، در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس"فشار خون" به همت واحد نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی، کنفرانسی با عنوان" فشار خون" مورخ۹۶/۱۲/۰۳ ، در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت واحد نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید

برگزاری سمینار "قوانین و مقررات اداره بیمارستان ها"

سمینار " قوانین و مقررات اداره بیمارستان ها" ویژه روسا و مسئولین فنی  بیمارستان ها و مراکز دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها مورخ ۹۶/۱۰/۲۱ با همکاری مشترک سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان(اداره نظارت، اداره امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی)در سالن اجتماعات نظام پزشکی برگزار گردید.

برگزاری سمینار سه روزه CPR به همت گروه توزیع نیروهای تخصصی

در راستای ارتقای سطح دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز،سمیناری سه روزه با عنوان" احیای قلبی ریوی" ۲۷ لغایت ۲۹ آذرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توزیع نیروی تخصصی برگزار گردید. 

در خصوص سمینار CPR

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی ریوی ویژه پزشکان مراکز مورخ ۲۷-۲۹ آذرماه با شناسه ۱۰۲۰۲۲ دارای ۷.۲۵ امتیاز(به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی  و تخصصی معاونت درمان)،از طریق مراجعه به سامانه آموزش مداوم امکان پذیر می باشد.

www.ircme.ir

برگزاری کنفرانس اعتباربخشی از سوی امور متخصصین

 

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" نقش پزشکان در اعتباربخشی" مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت امور متخصصین برگزار گردید.

برگزاری سمینار دو روزه " پزشکی قانونی " به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص سمیناری با عنوان" پزشکی قانونی" در قالب آموزش مداوم و اولویت ملی مورخ۳۱/۰۵/۹۶ لغایت ۰۱/۰۶/۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

 

اطلاعیه ثبت نام در سمینار "پزشکی قانونی"

سمینار "پزشکی قانونی"دارای ۱۰ امتیاز آموزش مداوم  و اولویت ملی عمومی  مورخ  ۳۱/۰۵/۹۶ لغایت ۰۱/۰۶/۹۶ ویژه پزشکان عمومی و متخصص  در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار خواهد شد.جهت ثبت نام در برنامه به سامانه آموزش مداوم مراجعه فرمایید.شناسه برنامه ۱۰۲۳۶۳ می باشد.

برگزاری سمینار دو روزه "نارسائی و پیوند قلب" به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها ، شبکه ها، مراکز خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها سمیناری دو روزه با عنوان" نارسائی و پیوند قلب" مورخ ۲۶ و ۲۷ /۰۵/ ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس کنترل عفونت های بیمارستانی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ۹۶/۰۵/۱۸ در قالب آموزش مداوم، در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش واحد توسعه نیروی انسانی پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳