مقالات علمی

مجموعه مقالات مدیریت اطلاعات سلامت

مجموعه مقالات رشته مدیریت اطلاعات سلامت

اشتراک در مقالات علمی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳