اخبارآزمایشگاهی

نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

همکاری با نماینده محترم بانک ملی در خصوص بررسی آمار خدمات آزمایشگاهی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص همکاری با نماینده محترم بانک ملی در خصوص بررسی فعالیت های اقتصادی و آمار خدمات آزمایشگاهی جهت اطلاع و همکاری لازم ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات پروانه مسئولین فنی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت نامه مربوط به شرایط فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات اعلام شده در پروانه مسئولین فنی آزمایشگاهها به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام غیر قانونی بودن فروش و توزیع برخی کاست و نوارهای تست آزمایشگاهی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام غیر قانونی بودن فروش و توزیع برخی کاست و نوارهای تست آزمایشگاهی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت  تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان شریعتی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان شریعتی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

اعلام مجاز بودن محصولات شرکت های زیست کارپیرا و پیشگامان صنعت ایساتیس

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام مجاز بودن کیت های تولیدی شرکت های زیست کارپیرا و پیشگامان صنعت ایساتیس جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و نحوه انجام آن به طور صحیح

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص لزوم شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و نحوه انجام آن به طور صحیح جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳