اخبارآزمایشگاهی

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۶ تمدید گردید .

ارسال نمونه به خارج از کشور

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ارسال نمونه به خارج از کشور جهت آگاهی و اقدام ایفاد می گردد. لذا چنانچه آزمایشگاهی نمونه ارسال می نماید و یا متقاضی آن می باشد؛ مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم اولیه درخواست ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور اقدام و به این معاونت ارائه نماید. جهت دریافت نامه ها و فرم مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام گزارش مشکلات مربوط به کیتهای آزمایشگاهی Diasource، DRG، Radim

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست اطلاعیه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام گزارش مشکلات مربوط به کیتهای آزمایشگاهی Diasource، DRG، Radim  جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. لازم به ذکر می باشد فرم های پیوست حتما تا تاریخ ۱۲/۵/۹۵ تکمیل و تحویل اداره امورآزمایشگاهها گردد.جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام فراخوان کیت های الایزای غیر مجاز تولید شده توسط شرکت پارس سینا تشخیص ویژن با نام تجاری پاستو کیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست اطلاعیه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام فراخوان کیت های الایزای غیر مجاز تولید شده توسط شرکت پارس سینا تشخیص ویژن با نام تجاری پاستو کیت جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبالغ واریزی تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

به پیوست مبالغ واریزی جهت تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت مبالغ به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

به پیوست مدارک لازم جهت تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت مدارک به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کنفرانس یک روزه کنترل عفونت با موضوع مقاومت میکرو ارگانیسمی

کنفرانس یک روزه کنترل عفونت با موضوع مقاومت میکرو ارگانیسمی روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه، با حضور سوپروازرین کنترل عفونت و کارشناسان بهداشت محیط مراکز درمانی و کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید
 

بخشنامه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست بخشنامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

استقرار الزامات در آزمایشگاههای تشخیص طبی جهت تمدید پروانه و بازدید از مراکز

با توجه به تمدید پروانه های آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵و لزوم اجرای استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت، ضروری است کلیه آزمایشگاهها نسبت به

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

لوح کیفیت آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از طرف مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت  تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳