اخبارآزمایشگاهی

استقرار الزامات در آزمایشگاههای تشخیص طبی جهت تمدید پروانه و بازدید از مراکز

با توجه به تمدید پروانه های آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵و لزوم اجرای استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت، ضروری است کلیه آزمایشگاهها نسبت به

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

لوح کیفیت آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از طرف مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت  تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از طرف مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت  تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

همکاری با نماینده محترم بانک ملی در خصوص بررسی آمار خدمات آزمایشگاهی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص همکاری با نماینده محترم بانک ملی در خصوص بررسی فعالیت های اقتصادی و آمار خدمات آزمایشگاهی جهت اطلاع و همکاری لازم ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات پروانه مسئولین فنی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت نامه مربوط به شرایط فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات اعلام شده در پروانه مسئولین فنی آزمایشگاهها به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام غیر قانونی بودن فروش و توزیع برخی کاست و نوارهای تست آزمایشگاهی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام غیر قانونی بودن فروش و توزیع برخی کاست و نوارهای تست آزمایشگاهی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت  تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تمدید گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳