اخبارآزمایشگاهی

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده

مسئولین فنی محترم آزمایشگاه تشخیص طبی:

نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص شرایط ادامه فعالیت آزمایشگاههای دارای پروانه قانونی یک ساله تمدید شده جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه فوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر شرکت آزمایشگاههای پزشکی در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به صورت سه نوبت در سال جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عناوین تابلو و نحوه تبلیغ آزمایشگاههای پزشکی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free Estriol

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free  Estriol محصول کمپانی (RD (ratio diagnostics  جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. 

برنامه کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اجرای برنامه کشوری ساماندهی غربالگری سندرم داون جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. ضروری است کلیه آزمایشگاههای متقاضی همکاری در هر سطح با مراجعه به سامانه www.screening.ir ضمن ثبت نام و دریافت کد شناسایی اطلاعات مورد درخواست درچک لیست را حداکثر تا تاریخ ۱۴/۲/۹۶  تکمیل نمایند.

اعلام مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان با نام تجاری حیان

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست اطلاعیه مهم مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام مجاز بودن پودر دکستروز منوهیدرات شرکت آرین نوید پیشتاز ایرانیان با نام تجاری حیان جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

الزام درج مشخصات کیتها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی هپاتیت و HIV در برگه جواب بیمار

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص الزام درج مشخصات کیتها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی هپاتیت و HIV در برگه جواب بیمار، جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

تکمیل فایل های آماری فاز دوم مهار ازمایشگاهی ویروس فلج اطفال

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی : به پیوست فایل های آماری آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص فاز دوم مهار ازمایشگاهی ویروس فلج اطفال ارائه می گردد. لازم به ذکر می باشد فرم مربوطه می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ تکمیل و تحویل اداره امور آزمایشگاهها گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳