اخبارآزمایشگاهی

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

اعلام غیر قانونی بودن فروش ،توزیع و استفاده از کیت های رایت و ویدال

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام غیر قانونی بودن فروش ،توزیع و استفاده از کیت های رایت و و یدال جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

اعلام شرکت دارای تائیدیه جهت دریافت آنتی سرم ویبریوکلرا

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام شرکت دارای تائیدیه جهت دریافت آنتی سرم ویبریوکلرا جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اضافه شدن برنامه های جدید به برنامه های اجباری ارزیابی خارجی کیفیت جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

عناوین تابلوها و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی کشور

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص عناوین تابلوها و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی کشور جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد.

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان الزهرا

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان الزهرا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (نجف آباد)

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (نجف آباد) از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار

  کلاس آموزشی ضمن خدمت آزمایشات کامل ادرار، نحوه گزارش و موارد رد نمونه جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ ۱۳/۷/۹۶ در این معاونت برگزار گردید.
آموزشهای لازم در خصوص آنالیز میکروسکوپی ادرار و موارد رد نمونه ادراری توسط آقای دکتر البرزی منش ارائه گردید.

دستورالعمل ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص ارسال نمونه های ازمایشگاهی به خارج از کشور و همچنین شرایط و روند اخذ مجوز لازم برای ارسال نمونه، جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت دستورالعمل مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و تشخیصی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و  تشخیصی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. 

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳