نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ماهه

راهنماي ثبت اطلاعات نظام مراقبت مرگ كودكان در سايت وزارت

در راستای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه جهت دریافت فایل راهنمای ثبت اطلاعات مرگ کودکان در سایت نظام مراقبت مرگ کودکان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پرسشنامه های ثبت اطلاعات مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه ۹۴

در راستای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه جهت دریافت پرسشنامه  های ثبت اطلاعات مرگ کودکان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نرم افزار ثبت اطلاعات مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه و مرگ نوجوانان(۱۸-۶سال) در سال ۹۳

در راستای اجرای برنامه های کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه و مرگ نوجوانان(۱۸-۶ سال) جهت دریافت نرم افزار ثبت اطلاعات مرگ(CSOVer.1.2) به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

لیست داروها و تجهیزات ترالی احیاء در بخش های NICU، نوزادان و کودکان

جهت دریافت لیست داروها و تجهیزات ترالی احیاء در بخش های NICU، نوزادان و کودکان به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

پرسشنامه ناهنجاریهای مادرزادی در کودکان

در راستای اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه 

اشتراک در نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59ماهه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳