حمایت وترویج تغذیه باشیرمادر

راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پیش نویس بسته خدمتی پایش بیمارستان های دوستدار کودک سال ۹۵

جهت دریافت فایل پیش نویس بسته خدمتی پایش بیمارستان های دوستدار کودک به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پوستر دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک

جهت دریافت فایل پوستر دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد

در راستای برنامه حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر جهت دریافت فایل کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس لز تولد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان

در راستای برنامه حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر جهت دریافت فایل کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر براری پزشکان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

در راستای اجرای برنامه حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر جهت دریافت دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک

جهت دریافت فایل کتاب " حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستانها) " به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

اشتراک در حمایت وترویج تغذیه باشیرمادر

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳