گروه آمار,مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

اشتراک در گروه آمار,مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳