اخبارمامایی

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت سامانه برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه

در راستای توانمند سازی کارشناسان برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه مراکز درمانی استان، کارگاه یک روزه آموزش ثبت سامانه نظام مراقبت مرگ کودکان در روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۳/۹۷ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. 

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادران باردار روز دوشنبه ۷ خرداد ماه، با حضور معاون درمان، معاون فنی معاونت بهداشتی، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. 

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادران باردار روز چهارشنبه ۲۳اسفند ماه، با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون درمان، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، معاون فنی معاونت بهداشتی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد. 

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار، روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه، با حضور معاون درمان، معاون فنی مرکز بهداشت استان، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد.

برگزاری کنفرانس علمی بیماری های قلبی و بارداری

در راستای ارتقاء سلامت مادران باردار و به منظور توانمند سازی متخصصین زنان و زایمان، کنفرانس علمی بیماری های قلبی و بارداری در روز دوشنبه ۷ اسفند ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید. 

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور قائم مقام معاون درمان، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، معاون فنی معاونت بهداشتی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. 

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز دوشنبه ۲ بهمن ماه، با حضور مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. 

برگزاری کنفرانس علمی اصول ارزیابی سلامت جنین

به منظور ارتقاء آگاهی کارشناسان مامایی، روز شنبه ۳۰ دی ماه کنفرانس «اصول ارزیابی سلامت جنین» در معاونت درمان برگزار گردید.در این کنفرانس اعضای محترم هیأت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، مباحث خود را ارائه نموده و به سؤالات شرکت کنندگان در این زمینه پاسخ دادند.

برگزاری کنفرانس علمی اصول ارزیابی سلامت جنین

در راستای ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، کنفرانس علمی اصول ارزیابی سلامت جنین در روز شنبه ۹۶/۱۰/۳۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد.

ثبت نام پایان یافت

برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه با حضور مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، معاون فنی معاونت بهداشتی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارمامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳