دوره های آموزشی

اعلام تاریخ دوره های آموزشی کدگذاری بیماریها

جهت اطلاع از دوره های آموزشی کدگذاری بیماریها صرفا" برای مسئولین  کدگذاری مراکز دانشگاهی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اشتراک در دوره های آموزشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳