گردشگری سلامت

برگزاری اولین جلسه برنامه ریزی سایت گردشگری سلامت مراکز درمانی

اولین جلسه برنامه ریزی سایت گردشگری سلامت مراکز درمانی در روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۳/۲۱ برگزار گردید

برگزاری دومین کارگروه توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان

دومین جلسه کارگروه توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان در روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۸/۲۹ با حضور اعضاء اصلی کارگروه و مدیرعاملان شرکتهای تسهیلگر گردشگری سلامت برگزار گردید

برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت ایران در اربیل کردستان عراق

به اطلاع کلیه ذینفعان حوزه گردشگری سلامت می رساند نمایشگاه گردشگری سلامت ایران در اربیل کردستان عراق در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار می گردد

بازدید نمایندگان حوزه درمان و شورای اسلامی شهر همدان از فرایندهای گردشگری سلامت در استان اصفهان

در روز پنج شنبه تاریخ ۲/۸/۹۸ نمایندگانی از حوزه درمان و شورای اسلامی شهر همدان از روند فعالیت در حوزه گردشگری سلامت استان اصفهان بازدید نمودند.

برگزاری اولین جلسه شورای گردشگری سلامت استان اصفهان

اولین جلسه شورای گردشگری سلامت استان اصفهان در روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۵/۱۶ برگزار گردید

برگزاری جلسه هماهنگی اولین نمایشگاه تخصصی توریسم سلامت ایران در لبنان (آذرماه ۱۳۹۸)

جلسه هماهنگی اولین نمایشگاه تخصصی توریسم سلامت ایران در لبنان (آذرماه ۱۳۹۸) در روز چهارشنبه ۹۸/۵/۱۶ باحضور نمایندگان کلیه مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه، بیمارستانهای خصوصی، مراکز جراحی محدود، درمانگاههای تخصصی و برخی شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه گردشگری سلامت برگزار گردید

جلسه توجیهی مدیران و کارشناسان IPD و اعتباربخشی مراکز درمانی دولتی

جلسه توجیهی مدیران، کارشناسانIPD (دپارتمان بیماران بین الملل) و اعتباربخشی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه برگزار گردید

قابل توجه مدیران و کارشناسان IPD (دپارتمان بیماران بین الملل) مراکز درمانی دولتی دانشگاهی

جلسه توجیهی مدیران و کارشناسان IPD (دپارتمان بیماران بین الملل) مراکز درمانی دولتی با موضوع گردشگری سلامت در روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۴/۱۸ ساعت ۱۱ صبح در سالن کنفرانس این معاونت برگزار می گردد.

قابل توجه شرکتهای فعال در حوزه گردشگری سلامت

به اطلاع کلیه دارندگان شرکت فعال در حوزه گردشگری سلامت می رساند جهت تایید صلاحیت شرکت و صدور مجوز فعالیت فایل های پیوست رادریافت نمایید.

دریافت فایل نامه وزارتخانه

برگزاری دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی استان اصفهان

دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ با حضور مدیر اقتصاد درمان، استانداردها و فناوری سلامت در معاونت درمان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در گردشگری سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳