شرح وظایف واحدآمارومدارک پزشکی

واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

اشتراک در شرح وظایف واحدآمارومدارک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳