شرح وظایف واحدآمارومدارک پزشکی

واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

شرح وظایف واحدآمار

اشتراک در شرح وظایف واحدآمارومدارک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳