اخبارآموزش

پایگاه اطلاعاتی Access Medicine

به اطلاع کلیه همکاران محقق و کسانی که در امر تحقیقات فعال بوده میرساند باتوجه برقراری پایگاه اطلاعاتی Access Medicineو

آزمون مهارت های کامپیوتر

ثبت نام کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳