اخبارآموزش

دسترسی به بانک های اطلاعاتی

 با توجه به نامه شماره ۲۰۲/۴/و مورخ ۱۸/۲/۹۵ ریاست محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی ESCI ،امکان دسترسی کاربران محترم کتابخانه های دانشگاه به این بانک اطلاعاتی از طریق لینک روبرو در وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه فراهم می باشد.

دسترسی به بانک های اطلاعاتی

با توجه به نامه شماره ۲۰۲/۴/و مورخ ۱۸/۲/۹۵ ریاست محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی ESCI ،امکان دسترسی کاربران محترم کتابخانه های

دسترسی به بانک های اطلاعاتی

با توجه به نامه شماره ۲۰۲/۴/و مورخ ۱۸/۲/۹۵ ریاست محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی ESCI ،امکان دسترسی کاربران محترم کتابخانه های

راه اندازی سامانه مجازی دریافت مدارک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

با عنایت به مکاتبه معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در خصوص راه اندازی سامانه مجازی دریافت مدارک تحصیلی ، به اطلاع دانش آموختگان این دانشگاه می رساند نظر به راه اندازی سامانه مذکور از تاریخ ۲۴/۰۹/۹۴ به آدرس  www.umsha.ac.ir  ، امور مربوط به دانش آموختگان این دانشگاه از طریق سامانه پیشگفت اجرا می گردد.

دریافت فایل های آموزشی دوره مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمان

 جهت دریافت فایل های آموزشی دوره مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در جهت ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی ، این معاونت با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ، اقدام به برگزاری آموزش حضوری با عنوان مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی نمود.

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان

چهارمین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان در تاریخ ۲۶ دی ماه با حضور مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ،سرپرست امور اداری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی،

برگزاری جلسه دوم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

جلسه دوم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در تاریخ ۲۳ دی ماه جهت روسای بیمارستانها و با حضور جمعی از مدیران حوزه پشتیبانی دانشگاه و حوزه درمان ، در محل تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه دو روزه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

به منظور ارتقاء سطح کیفی ، کارایی و کارآمدی دوره های آموزشی و بهبود فرآیندهای جاری آموزشی، کارگاه دو روزه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی  در تاریخ ۱۹و ۲۰ دی ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس این معاونت جهت سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی دانشگاهی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی استرس و روشهای کاهش آن

دوره آموزشی استرس و روشهای کاهش آن با امتیاز آموزش ضمن خدمت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات معاونت درمان جهت همکاران این معاونت با حضور جناب آقای دکتر جابری فرد برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳