اخبارآموزش

کنگره بین المللی سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جهت دریافت پوستر کنگره بین المللی سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اینجا کلیک نمایید.

بسته آموزشی مدیریت و بهینه سازی مصرف آب

جهت دریافت راهنمای "مدیریت و بهینه سازی مصرف آب " کلیک نمایید.

برگزاری جلسه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت مبتنی براستانداردها ، قوانین و مقررات ( در مراکز درمانی سرپایی و بستری)

نظر به اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در راستای ارزیابی میزان تحقق ماموریت ها، مبتنی بر سیاست های وزارت محترم متبوع و دانشگاه و به منظور ایجاد هماهنگی در امور ارزیابی امروز پنج شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ جلسه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت مبتنی براستانداردها، قوانین و مقررات ( در مراکز درمانی سرپایی و بستری)

آیین نامه تاسیس و بهره برداری و آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای

با استناد به سند نظام آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای جهت بهره برداری در لینکهای ذیل قابل دسترسی می باشد.

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای

آیین نامه مالی مراکز مجری آموزش مهارتی و حرفه ای

اطلاع رسانی دوره های آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

جهت دریافت مکاتبه مدیریت محترم توسعه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه به تفکیک مراکز دانشگاهی و خصوصی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مکاتبه مراکز دانشگاهی

مکاتبه مراکز خصوصی

اطلاع رسانی دوره های آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

جهت دریافت مکاتبه مدیریت محترم توسعه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه به تفکیک مراکز دانشگاهی و خصوصی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مکاتبه مراکز دانشگاهی

مکاتبه مراکز خصوصی

اطلاع رسانی دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

جهت دریافت اطلاعات در خصوص دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فایل راهنما

اطلاع رسانی دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

جهت دریافت اطلاعات در خصوص دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

فایل راهنما

اطلاع رسانی دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

جهت دریافت اطلاعات در خصوص دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فایل راهنما

مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دوره آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

دوره « آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی» در دی و بهمن ماه سال جاری (هر پنجشنبه) توسط مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه برگزار می گردد.  شرکت در این دوره اختیاری می باشد. در صورت تمایل کارکنان به شرکت دراین دوره، اسامی (نام، نام خانوادگی و کد ملی) و مستندات مربوطه به صورت مکتوب و از طریق اتوماسیون اداری حد اکثر تا تاریخ ۲۰/۹/۹۶  به آن مدیریت محترم ارسال گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبارآموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳