بیماریها(واگیروغیرواگیر)

جلسه سکته حاد قلبی (۲۴۷)

در جهت ارتقای کیفیت اجرای برنامه ملی سکته حاد قلبی (۲۴۷) و برنامه ریزی های لازم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ، جلسه در تاریخ ۲۷/۸/۹۷ ساعت ۸ صبح با حضور اورژانس پیش بیمارستانی و فوکال پوینت های علمی و اجرایی مراکز مجری برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

تشکیل جلسه مدیریت بیماریهای واگیر

جلسه مدیریت بیماریهای واگیر با حضور معاون محترم درمان ، مدیران و رؤسای ادارات مرتبط و تیم مدیریتی مراکز درمانی در سطوح هدف امروز ۹۶/۱۰/۱۰ درمحل دفتر معاون درمان بر گزار گردید.

جلسه مدیریت سکته حاد مغزی (۷۲۴)

جلسه مدیریت درمان سکته حاد مغزی (۷۲۴) در تاریخ ۹/۳/۹۶ با حضور کلیه اعضاء مرتبط از جمله مدیریت امور بیمارستانی، اورژانس شهر، اورژانس بیمارستانی و جناب آقای دکتر خوروش نورولوژیست  عضو هیئت علمی توسط گروه مدیریت بیماری ها تشکیل گردید.  

برگزاری جلسه هماهنگی ستادی آنفلوآنزای پرندگان

جلسه هماهنگی ستادی آنفلوآنزای پرندگان روز دوشنبه مورخ ۴ بهمن ماه با حضور قائم مقام محترم معاون درمان،مدیر محترم امور بیمارستانها، نمایندگان معاونت بهداشتی و  گروه های تخصصی مرتبط در دفتر معاون محترم درمان برگزار گردید.

اشتراک در بیماریها(واگیروغیرواگیر)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳