امورآموزشی پژوهشی

فایل جلسه آموزشی کارگاه مدیریت با گرایش سلامت مادر و نوزاد

جهت دریافت فایل آموزشی دومین روز کارگاه مدیریت با گرایش سلامت مادر و نوزاد با مبحث اعتباربخشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل آموزشی کارگاه مدیریت با گرایش مادر و نوزاد

جهت دریافت فایل آموزشی کارگاه مدیریت با گرایش سلامت مادر و نوزاد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های جلسه آموزشی سامانه MCMC

با توجه به برگزاری جلسه آموزشی سامانه MCMC در تاریخ ۱۲/۸/۹۵ جهت دریافت فایل آموزشی جلسه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های کنفرانس علمی فوریت های مامایی

با توجه به برگزاری کنفرانس علمی فوریت های مامایی در تاریخ ۹/۸/۹۵ جهت دریافت فایل های آموزشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های کنفرانس علمی بیماریهای قلبی و ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان

جهت دریافت فایل های کنفرانس علمی بیماریهای قلبی و ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های جلسه آموزشی ثبت سامانه ملی بخش مراقبت تخصصی یا ویژه نوزادان

پیرو برگزاری جلسه آموزش ثبت اطلاعات در سامانه ملی بخش مراقبت تخصصی یا ویژه نوزادان مورخ  ۲۵ فروردین ماه، جهت دریافت فایل دستورالعمل ورود اطلاعات به سامانه و فرم نظام تخصصی نوزادان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

با توجه به برگزاری کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان و زایمان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۴ بهمن ماه جهت دریافت فایل های آموزشی کارگاه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های کنفرانس علمی ملاحظات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر

با توجه به برگزاری کنفرانس علمی ملاحظات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر در تاریخ ۷ بهمن ماه، جهت دریافت فایل های آموزشی کنفرانس به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در امورآموزشی پژوهشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳