سلامت نوزادان

پروتکل کنترل زردی نوزادان (هاپیر بیلی روبینمی غیر مستقیم)

به منظور دریافت فایل پروتکل کنترل زردی نوزادان (هاپیر بیلی روبینمی غیر مستقیم) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

استانذاردهاي بخش هاي مراقبت از نوزاد

جهت دریافت فایل استانداردهای بخش های مراقبت از نوزاد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

استانداردهای سطوح خدمت

بسته خدمتی احیاء نوزاد

اشتراک در سلامت نوزادان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳