سلامت نوزادان

لیست داروها و تجهیزات ترالی احیاء در بخش های نوزادان و NICU

جهت دریافت لیست داروها و تجهیزات ترالی احیاء در بخش های نوزادان و NICU به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل های جلسه آموزشی ثبت سامانه ملی بخش مراقبت تخصصی یا ویژه نوزادان

پیرو برگزاری جلسه آموزش ثبت اطلاعات در سامانه ملی بخش مراقبت تخصصی یا ویژه نوزادان مورخ  ۲۵ فروردین ماه، جهت دریافت فایل دستورالعمل ورود اطلاعات به سامانه و فرم نظام تخصصی نوزادان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان

در راستای ارتقاء سطح سلامت نوزادان جهت دریافت فایل بسته مراقبتی از نوزاد سالم در بیمارستان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

استانذاردهاي بخش هاي مراقبت از نوزاد

جهت دریافت فایل استانداردهای بخش های مراقبت از نوزاد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بسته خدمتی احیاء نوزاد

جهت دریافت فایل بسته خدمتی احیاء نوزادبه ادامه مطلب مراجعه نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در سلامت نوزادان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳