کنترل عفونت

استانداردهای واحد CSSD

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

پیشگیری از عفونت در NICU

فرمالدئید

ایزولاسیون بیمار

اشتراک در کنترل عفونت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳