امورمامایی

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۵ رشته کارشناسی مامایی

 نتایج کمیسیون  طرح فصل زمستان رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد .

ثبت نام کمیسیون طرح رشته مامایی(فصل زمستان ۹۵)

تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی کارشناسی مامایی جهت کمیسیون طرح فصل زمستان از روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۴ ساعت ۱۲ ظهر آغاز و تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه ۹۵/۱۱/۱۴ می باشد.

لیست مراکز مشاوره مامایی در اصفهان

جهت دریفت لیست مراکز مشاوره مامایی در اصفهان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۵ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون  طرح فصل تابستان رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیاز بندی بر اساساطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد .

ثبت نام کمیسیون طرح رشته مامایی(فصل تابستان ۹۵)

تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی کارشناسی مامایی جهت کمیسیون طرح فصل تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴/۶/۹۵ ساعت ۱۲ ظهر آغاز و تا پایان ساعت اداری روز چهار شنبه ۲۴/۶/۹۵ می باشد. 

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۴ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون  طرح فصل زمستان ۹۴ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد

استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن- بخش بلوک زایمان

جهت دریافت فایل استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمنبلوک زایمان با قابلیت پرینت شدن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جدول ارسال اطلاعات آمار زایمان در سال ۹۴-۹۳ مراکز درمانی

جهت دریافت فایل جدول ارسال اطلاعات آمار زایمان در سال ۹۳ و شش ماهه اول ۹۴ توسط مراکز به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

شرح وظایف مامایی

صفحه‌ها

اشتراک در امورمامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳