رادیولوژی

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

از تصویر تا پروتون در MRI

صفحه‌ها

اشتراک در رادیولوژی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳