بیمارستانها

مراقبت های مدیریت شده

اجراي ترياژ

ترياژ و مسائل اخلاقي

دستنامه ترياژ ESI

ترياژ سطح دو ESI

سطح چهار و پنج ترياژ ESI

معیار شدت اورژانس (ESI):

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستانها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳