تجهیزات پزشکی

کتابECG

الکتروکاردیوگراف

بارداری وپرتوپزشکی

اصول سی تی اسکن

رادیولوژی دیجیتال

صفحه‌ها

اشتراک در تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳