تجهیزات پزشکی

Cardiac Electrophysiology

اتوکلاوهای رومیزی

سانتريفیوژ

رادیوگرافي كامپیوتري

صفحه‌ها

اشتراک در تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳