تجهیزات پزشکی

Pressure Ulcers

دستگاه PET Scan

الکتروفورز Electrophoresis

دستگاهCPM

Respiretory Physiology

cell physiology

Cardiovascular physiology

صفحه‌ها

اشتراک در تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳