تجهیزات پزشکی

PLASMA STERILIZATION

Low vs High Frequency Plasma Excitation

Plasma sterilization.‎ Methods and mechanisms

ECRI Institute Medical Device Safety Reports

Clinical Information Hot Line

صفحه‌ها

اشتراک در تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳