مقالات مامایی

«مدیریت و درمان عوارض ناشی از چسبندگی های شدید جفت»

جلسه تصمیم گیری جهت «مدیریت و درمان عوارض ناشی از چسبندگی های شدید جفت» روز چهارشنبه ۶ دی ماه با حضور معاون درمان، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای هیأت علمی گروه زنان، جراحی، اورولوژی و بیهوشی دانشکده پزشکی، مسئولین مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه پیرامون مدیریت و درمان عوارض ناشی از چسبندگی های شدید جفت بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

شيردهي بعد از سزارين

زردي دوران نوزادي

«وضعیت صحیح شیردهی»

ملاحظات زایمان در آب

روش هاي كاهش درد زايمان

صفحه‌ها

اشتراک در مقالات مامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳