آموزش

فایل خط مشی هاوروش ها

جهت دریافت فایل خط مشی هاوروش ها درکارگروه دیالیز به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳