پیام هفته

۱۳ الی ۱۹ مرداد ماه آغاز هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از سوانح و حوادث

 

 ارتقاء سلامت کودکان از مهم ترین شاخص های سطح سلامت یک جامعه بوده و پیشگیری از وقوع حادثه در کودکان ، مستلزم رعایت نکات ایمنی است . کودکان قادر به درک خطرات پیرامون خود نبوده و در برابر بسیاری از خطرها ، آسیب پذیری بیشتری دارند . سوانح پنجمین علت مرگ در دنیا ، عمده ترین علت مرگ و بستری در بیمارستان ها و همچنین علت اصلی مرگ در سنین ۱تا ۱۸سالگی است . بر اساس آخرین آمار مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ماهه کشور در سال ۱۳۹۰، ۲۰درصد مرگ و میر مربوط به حوادث و سوانح غیر عمدی است که از این میزان ۵۷درصد به حوادث خانگی ( غیر ترافیکی ) و ۴۳درصد به حوادث خانگی اختصاص دارد

دهم تاهفدهم مرداد ماه هفته ترویج تغذیه باشیر مادر نام گذاری شده است

 

تغذیه در شش ماه اول زندگی:

 

تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی برای رشد و تكامل كودك از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر ، كودك نیاز به مصرف هیچ گونه ماده غذایی حتی آب ندارد. البته در این زمان مصرف قطره مولتی ویتامین و آ+د ضروری است در شرایط بیماری مثل اسهال ، مصرف دارو یاORS اشكالی ندارد. ولی موادی مثل آب قند سبب كاهش تمایل كودك به شیر مادر می شود. شیر نخست یا آغوز كه شیری غلیظ و زردرنگ است در نخستین روزهای پس از زایمان ترشح می شود. این شیر حاوی درصد بالایی پروتئین و املاح است. این پروتیئنها سیستم ایمنی نوزاد را تقویت كرده و او را در مقابل بسیاری از بیماریها ایمن می سازند

گرامیداشت هفته ملی مهارت .

 

شعارامسال هر خانه یک کارخانه نام دارد

 

از سال ۱۳۹۲ایران هم به کمپین جهانی هفته کارآفرینی متصل گردید

 

هفته ملی کارآفرینی فرصتی است که میلیون ها نفر از جوانان در سراسر دنیا به حرکت شتابان کارآفرینی متصل می شوند . در سال جاری بیش از۴۰۰۰۰برنامه در بیش از ۱۰۰کشور دنیا به منظور گرامیداشت این هفته برگزار می گردد . 

گرامیداشت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی (۲۵ الی ۳۱ تیرماه )

شعارهفته بهزیستی و تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۵

« ایرانی با نشاط با بهتر زیستن »

 

بیست و پنجم تیر روز تامین اجتماعی و بهزیستی و۲۵ الی ۳۱ تیرماه هفته تامین اجتماعی و بهزیستی نام گرفته است؛ سازمان هایی حمایت گر که به منظور نهادینه کردن عدالت اجتماعی پدید آمدند و برای دستیابی به اهداف خود، در راستای حفظ کرامت انسانی و ارتقای شاخص های بهره وری در جامعه فعالیتی مستمر دارند

گرامیداشت هفته ملی عفاف وحجاب

 

هفته ملی عفاف و حجاب از ۱۹ تیرماه آغاز و تا ۲۵ تیر ادامه خواهد داشت.

 

با اشاره به واقعه تاریخی مسجد گوهرشاد و به شهادت رسیدن بیش از ۲ هزار نفر از هم‌و طنانمان در این واقعه گفت: امسال هفته عفاف و حجاب با عنوان هفته جهانی عفاف و حجاب برگزار می‌شود و در ۷۰ نقطه جهان برنامه‌هایی مانند نشست‌های نخبگانی برگزار خواهد شد.

۶ ﺗﺎ ۱۲ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه، ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

 

هفته ی مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی » در مدارس که برای نخستین بار توسط وزارت آموزش و پرورش و در قالب فعالیت های متنوع فرهنگی و آموزشی برگزار می شود ، فرصتی است ارزشمند برای گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همگانی کردن مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه که مدرسه را به عنوان قطب فعالیت های پیشگیری اولیه از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در کشور مورد توجه قرار می دهد

 

 اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد، درﻣﺎن ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﺎرﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد آورﻣﯽ ﮔﺮدد. 

یکم تا هفتم تیر ماه گرامیداشت هفته صرفه جوئی در مصرف آب

 

اول تا هفتم تیرماه، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب؛

 

ما آب را ار پدرانمان به ارث نبردهایم

بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

 

به‌گزارش ایلنا، نزدیک به سه دهه است که اول تا هفتم تیرماه هر سال هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گذاری شده است فصل گرما تداعی کننده مباحثی چون تبخیر، کم‌آبی سهمیه بندی آب، صرفه‌جویی و... بوده است .

 

گرامیداشت هفته بسیج اساتید .

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

بسیجى، یعنى دل با ایمان، مغز متفکر، داراى آمادگى براى همه‏ ى میدانهایى که وظیفه‏ ى انسان را به آن میدانها فرا میخواند.

مقام معظم رهبری

 

ملت بزرگ ایران اسلامی آرامش و آسایش امروزی را مدیون ایثار و ازخودگذشتگی بسیجیانی هستند که مفسر واقعی واژه ایثار بوده و با الهام از مکتب عاشورایی حضرت ابا عبدا... الحسین (ع)، عزت و آزادگی و شرف انسانی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند تا این چنین در محضر خداوند متعال،امام (ره) و مردم ولایت مدار ایران اسلامی سربلند و شایسته تحسین بسیار باشند.

۱۵ تا ۲۱ خردادماه گرامیداشت هفته محیط زیست

 

رﺷﺪ روزاﻓﺰون آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺑـﺮوزﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﻪ طﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﭼﺎره اﻳﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ. ﻋﺰم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛـﻪ به ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑـﺮﺧـﻮرداري ﺳﻮﺋﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧـﺘـﻪ شد .

 

 

 

گرامیداشت هفته ملی بدون دخانیات

با توجه به اهمیت موضوع شعار امسال روز جهانی بدون دخانیات با عنوان" قلیان، سمی برای سلامت خانواده " .

 

 از این رو مقرر گردیده فعالیت‌ها قلیان و عوارض ناشی از مصرف و راهکارهای کنترل و کاهش این محصول متمرکز شود.

 

.

صفحه‌ها

اشتراک در پیام هفته

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳