امور پرتوها

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رادیوبیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای می رساند دوره آموزش ضمن خدمت رادیوبیولوژی سه شنبه ۱۹/۴/۹۷ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سایت معاونت درمان از تاریخ ۱۶/۴/۹۷ اقدام نمایند.

 

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت "رادیوبیولوژی"

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت "رادیوبیولوژی" یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۷/۴/۷ تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام پایان یافت

 

تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای تیر ماه ۹۷

به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای می رساند دوره های آموزشی ضمن خدمت رشته های مذکور در تیر ماه ۱۳۹۷ طبق جدول زیربرگزار می گردد.

دریافت فایل

 

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل بهار ۹۷

نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل بهار۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد.

 دریافت فایل اعلام نتایج

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی فصل بهار۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری فصل بهار ۹۷به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اجباری رشته رادیولوژی فصل بهار ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۷به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی فصل زمستان ۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت ثبت نام دردومین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان۹۶ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 

اعلام نتایج کمیسیون طرح رشته پرتودرمانی فصل زمستان ۹۶

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته پرتودرمانی فصل زمستان ۹۶ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد.

 دریافت فایل اعلام نتایج

 

فرم تعهد و تعیین محل خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

فرم تعهد پذیرش در مقاطع بالاتر

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت تفسیر کلیشه(ریه؛شکم و لگن)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی می رساند دوره آموزش ضمن خدمت "تفسیر کلیشه (ریه- شکم و لگن) "   پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷ تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.

ثیت نام پایان یافت

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۶

نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۶ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد.

 دریافت فایل اعلام نتایج

صفحه‌ها

اشتراک در امور پرتوها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳