امور پرتوها

ثبت نام تکرار دوره آموزش ضمن خدمت آشنایی با تکنیک های MRI مغز و ستون فقرات

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان  رادیولوژی می رساند تکرار دوره آموزشی ضمن خدمت آشنایی با تکنیکهای  MRI مغز و ستون فقرات در روز یکشنبه مورخ۰۲/۰۷/۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار میگردد. متقاضیان می توانند  جهت شرکت در کلاس از تاریخ ۳۰/۰۶/۹۶  از طریق سایت معاونت درمان اقدام به  ثبت نام نمایند.

ثبت نام پایان یافت .

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت تکنیک MRI مغز و ستون فقرات

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان  رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت  تکنیک  MRI مغز و ستون فقرات پنجشنبه  ۹۶/۶/۳۰ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می شود. متقاضیان می توانند  جهت شرکت در کلاس از تاریخ ۹۶/۶/۲۷  از طریق سایت معاونت درمان اقدام به  ثبت نام نمایند.

ثبت نام پایان یافت.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل تابستان۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری فصل تابستان ۹۶به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 

تغییر تاریخ برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت تکنیک MRI

به اطلاع کلیه کارشناسان رادیولوژی می رساند تاریخ برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت تکنیک MRI از ۹۶/۶/۲۳ به ۹۶/۷/۲ تغییر یافت. بدین ترتیب کلاس تکنیک MRI در تاریخ ۹۶/۶/۳۰ و تکرار آن در تاریخ  ۹۶/۷/۲ برگزار خواهد شد.

ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته پزشکی هسته ای فصل تابستان۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته پزشکی هسته ای میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اجباری رشته رادیولوژی فصل تابستان ۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۶به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت فیزیک MRI 2 (تکرار)

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت  فیزیک MRI 2 در تاریخ ۶/۶/۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد. متقاضیان می توانند از تاریخ ۴/۶/۹۶ در سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام پایان یافت.

دوره آموزش ضمن خدمت فیزیک MRI 2

دوره  آموزشی ضمن خدمت فیزیک MRI  2  ویژه کارشناسان رادیولوژی  در تاریخ ۳۰/۵/۹۶ توسط واحد امور پرتوها در سالن اجتماعات معاونت در مان  برگزار  گردید.

ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت فیزیک MRI 2 ویژه کارشناسان رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت فیزیک MRI 2  در تاریخ ۳۰/۵/۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار می شود . متقاضیان می توانند از تاریخ  ۲۸/۵/۹۶ تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت  درمان اقدام به ثبت نام نمایند. 

ثبت نام پایان یافت .

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی با عنوان فیزیک MRI 1 (تکرار)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کارشناس رادیولوژی می رساند تکرار دوره آموزشی ضمن خدمت MRI 1 در تاریخ ۹۶/۵/۲۴ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد، متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۶/۵/۲۱ تا تکمیل ظرفیت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ثبت نام پایان یافت.

صفحه‌ها

اشتراک در امور پرتوها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳