فرآیند بررسی طرحهای تحقیقاتی

اشتراک در فرآیند بررسی طرحهای تحقیقاتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳