تعرفه های بخش خصوصی

تعرفه نقل وانتقال آمبولانس خصوصی

اشتراک در تعرفه های بخش خصوصی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳