واحد بیماریهای خاص

آمار غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران استان

 

قابل توجه کلیه مراکز (دولتی ،خصوصی ،وابسته به ارگان):

جهت دریافت فرم خام "آمار غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران استان "  اینجا کلیک کنید

 

برگزاری سومین جلسه شورای مشورتی MS استان اصفهان

جلسه ای با حضور معاون درمان ، رئیس گروه مدیریت بیماریها ، مدیر گروه مغز و اعصاب ، MS و اعضای منتخب هیات علمی  از گروه نورولوژی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید .

برگزاری دومین جلسه شورای مشورتی MS استان اصفهان

جلسه ای با حضور معاون درمان ، مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ، رئیس گروه مدیریت بیماریها ، مدیر گروه مغز و اعصاب ، رئیس انجمن MS و اعضای منتخب هیات علمی  از گروه نورولوژی ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۳ بهمن ماه در سالن معاونت درمان برگزار گردید . در این جلسه بررسی و تحلیل عملکرد کمیسیون MSدرسال جاری و استراتژی کمیسیون MSبر اساس شیوه نامه در دست ابلاغ  وزارت متبوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مواردی مصوب گردید . 

دومین جلسه شورای هموفیلی و تالاسمی

 روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه شورای هموفیلی تالاسمی باحضورمدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی ، رئیس گروه مدیریت بیماریها و پیوند اعضا وکارشناس مربوطه،نماینده معاونت غذا و دارو ، مدیریت بیمارستان  امید به همراه  مسئول و سرپرستار  بخش هموفیلی تالاسمی برگزار گردید . در این جلسه در خصوص مشکلات موجود بیماران هموفیلی و تالاسمی ( ازجمله بسته های خدمتی بیماران خاص ، تهیه فاکتورها و ثبت اطلاعات و...) مسایلی مطرح و راهکارهای  پیشنهادی ارائه  گردید . 

 

هموفیلی

اشتراک در واحد بیماریهای خاص

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳