شرح وظایف واحد بیماریهای خاص

نشانگرها

تالاسمی

دیالیز

هموفیلی

مولتیپل اسکلروزیس

اشتراک در شرح وظایف واحد بیماریهای خاص

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳