معرفی واحد آمارو مدارک پزشکی

دریافت فایل

پیوندها

 

 

 

اخبار مراکز درمانی

اخبار مراکز درمانی

دریافت فایل

واحد مدارک پزشکی و آمار معاونت درمان

معرفی واحد مدارک پزشکی و آمار معاونت درمان

اشتراک در معرفی واحد آمارو مدارک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳