معرفی واحد آمارو مدارک پزشکی

دریافت فایل

پیوندها

 

 

 

اخبار مراکز درمانی

اخبار مراکز درمانی

دریافت فایل

واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان

اشتراک در معرفی واحد آمارو مدارک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳