جزوه ، پمفلت

بسته آموزشی وضعیت دهی مناسب بیماران براساس استانداردهای مراقبتی (ویژه کمک بهیاران)

جهت دریافت بسته آموزشی وضعیت دهی مناسب بیماران براساس استانداردهای مراقبتی (ویژه کمک بهیاران) کلیک نمایید.

تریاژ ESI

پروتکل تزریق پنی سیلین۲۰۰۳

جزوه آموزشی

درد چیست؟

هایپر

پیشگیری از DVT

نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها

اشتراک در جزوه ، پمفلت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳