تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

تعرفه خدمات انتقال خون در سال ۹۸

ابلاغ تعرفه خدمات انتقال خون در سال ۹۸

تعرفه خدمات انتقال خون در سال۹۸

پیوست

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳