تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس۹۸

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس ۹۸

پیوست ۱

پیوست۲

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳