دستورالعمل و آیین نامه ها

ابلاغ بند "ک " و بند "ی"تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ابلاغ بند "ک " و بند "ی"تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پیوست

صفحه‌ها

اشتراک در دستورالعمل و آیین نامه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳