دستورالعمل و آیین نامه ها

ابلاغ حذف یارانه از مابه التفاوت دارو و لوازم در اعمال گلوبال

ابلاغ حذف یارانه از مابه التفاوت دارو و لوازم در اعمال گلوبال

پیوست

صفحه‌ها

اشتراک در دستورالعمل و آیین نامه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳